Author: Khaleed Said Suleiman

Ndugai, Ni Mikopo Kweli au Kampeni Dhidi ya Mkopaji?

Ushahidi unaonesha kwamba Kiongozi huyo wa muhimili wa Bunge hakerwi na ongezeko la deni la taifa kwani kwa kipindi cha miaka mitano ya Rais Magufuli, Ndugai hakuwahi kujitokeza hadharani na kuonesha wasiwasi wake wa nchi kupigwa mnada.